Responsabil(ă) de cursuri și examene

Context

Institutul Francez din România (IFRo) la Timișoara recrutează, de la 1 septembrie 2022, un „Manager de cursuri” (F/H), post a cărui repartizare se află la adresa BD. C.D.Loga, nr. 46, 300020, Timisoara. Plasat sub supravegherea Ministerului de Afaceri Externe, Institutul Francez din România (IFRo) aparține rețelei culturale a Franței din străinătate. Misiunea antenei IFRo din Timisoarei este de a promova cooperarea culturală, lingvistică și academică, cu actorii instituționali și societatea civilă românească. Este una dintre cele trei antene constituite în jurul sediului din București, alături de Cluj-Napoca și Iași.

Misiuni principale

Sub autoritatea ierarhică a directorului delegat al filialei Timișoara și a directorului de Cursuri IFRo, titularul este responsabil pentru supravegherea și gestionarea cursurilor, certificărilor și examenelor în cadrul filialei Timișoara. El/ea este asistat de asistentul de cursuri și certificări pentru pregătirea, implementarea și monitorizarea activităților lingvistice în cadrul Institutului Francez din Timișoara. El/ea asigură, ca parte a misiunii sale, managementul resurselor umane și administrative ale serviciului de cursuri de limbi străine.

Descrierea postului

Organizarea conținutului pedagigic al departamentului de cursuri:

 • Participarea la definirea strategiilor de curs și responsabilitatea implementării acestora de comun acord cu directorul cursurilor de limbi și certificări;
 • Coordonarea și animarea echipei administrative (agent responsabil de înscrieri și asistent de curs);
 • Supravegherea secretarului de cursuri pentru sarcini legate de departamentul de cursuri și examene;
 • Implementarea planului de formare a cadrelor didactice în colaborare cu coordonatorul pedagogic național;
 • Dezvoltarea de cursuri de franceză de specialitate în cadrul politicii definite de instituție și de coordonatorul educațional național.

Managementul administrativ al cursurilor:

 • Recrutarea și managementul cadrelor didactice sub autoritatea conducerii instituției (profesori contractuali);
 • Elaborarea și monitorizarea bugetului departamentului în colaborare cu secretariatul general;
 • Urmărirea tablourilor de bord pentru atingerea obiectivelor bugetare definite de management;
 • Propunerea de tarife;
 • Stabilirea și gestionarea orarului profesorilor și a programului de utilizare a sălilor;
 • Organizarea sesiunilor de examene în colaborare cu conducerea centrală;
 • Stabilirea și procesarea vacanțelor.

Marketingul cursurilor:

 • Analiza nevoilor membrilor prin sondaje de satisfacție;
 • Atragerea unor noi audiențe;
 • Implementarea recomandărilor din studiile de piață ale rețelei;
 • Realizarea de campanii publicitare și dezvoltarea materialelor promotionale;
 • Atragere companii și administrații;
 • Alte sarcini aferente.

Competențe necesare

 • Limba maternă franceză sau stăpânirea limbii franceze (nivel C1). O cunoaștere de bază a limbii române ar constitui un plus;
 • O calificare în FLE este un plus.

Calități necesare

 • responsabilitate;
 • spirit de inițiativă;
 • dinamism;
 • bună organizare;
 • discreție profesională.

Condiții

 • Este necesară o anumită flexibilitate a programului de lucru, în funcție de activitatea departamentului;
 • Contract pe durată determinată de 1 an, începând cu 1 septembrie; perioadă de probă de 3 luni.

Salariu: Nivelul 8 al grilei salariale a Institutului.

Modalități

 • Trimiteți până la data de 19 iunie 2022 o scrisoare de intenție și CV-ul în versiune electronică (numai PDF) la recruitment@institutfrancais.ro, specificând în subiect postul în cauză.
 • Aplicațiile incomplete sau cererile primite după data limită a apelului de candidaturi nu vor fi luate în considerare.
 • Vor intra doar candidații preselectați.