Contact

simbol
15 février 2021

Institut français de Roumanie à Cluj-Napoca

22, rue I.I.C. Brătianu
400079 Cluj-Napoca

Boîte postale : CP 1126, 400750 Cluj-Napoca

Téléphone : (+4) 0264 598 551

secretariat.cluj@institutfrancais.ro

S’abonner à la lettre d’information

https://issuu.com/ifcluj/

Horaires

Lundi–jeudi : 10h–18h | vendredi : 10h–13h
secretariat.cluj@institutfrancais.ro
Tél. : 0264 598 551

Horaire de la médiathèque

Lundi–vendredi : 11h–18h
mediatheque.cluj@institutfrancais.ro
Tél. : 0748 117 939