Condiții generale de vânzare cursuri și examene

Prezentele condiții generale de vânzare sunt încheiate, pe de o parte, între Institutul Francez din România (denumit în continuare „IFRo”) și, pe de altă parte, orice persoană fizică sau juridică care dorește să folosească serviciile IFRo (denumită în continuare „ client„).

Preambul

Aceste condiții generale de vânzare IFRo se aplică în centrele sale din Bucureşti, Cluj-Napoca, Iași și Timişoara.

Condițiile generale de vânzare sunt acceptate de către client la achiziţionarea unui produs de formare lingvistică: curs/atelier/examen/test.

IFRo își rezervă dreptul de a modifica condițiile generale de vânzare în orice moment.

1. Cursuri

1.1. Ȋnscriere online

Ȋnscrierea la cursuri se realizează direct pe site-ul IFRo. Prin înregistrarea online, clientul este de acord să furnizeze informații personale și detalii de contact conforme.

Ȋn momentul înregistrării online, clientul își va evalua nivelul de limbă franceză pe baza descrierilor de pe site sau pe baza rezultatelor obținute la un test de pozitionare susţinut anterior. După înregistrarea online, IFRo poate cere clientului să efectueze un test de poziţionare pentru a confirma înregistrarea la nivelul preselectat sau pentru a schimba nivelul în funcţie de rezultatul testului. Testul (oral şi scris) propus la înscriere este inclus în tariful cursului.

1.2. Aplicarea reducerilor

IFRo propune reduceri în condiţiile detaliate mai jos:

Reducere pentru două sesiuni de cursuri care se succed

Un client beneficiază de reducere de 10% dacă a fost înscris la sesiunea anterioară. Orice persoană înscrisă la „cursuri de franceză de grup”, „cursuri online” și „cursuri de română” este considerată „client”. Persoanele înscrise la diverse ateliere (ateliere de conversație, ateliere de pregătire DELF-DALF) și cursuri individuale nu pot beneficia de reducere.

Reducerea se aplică automat doar dacă clientul folosește aceeaşi adresă de e-mail înregistrată la crearea contului pe site-ul IFRo la sesiunile de curs mai sus menţionate. Contul clientului este identificat doar prin adresa de e-mail.

Reducere pentru membrii aceleiași familii

O reducere de 10% este aplicată pentru membrii aceleiaşi familii doar la înscrierea în acelaşi timp şi acelaşi coş de cumpărături. Sunt consideraţi membrii aceleiaşi familii: copiii – fraţii şi surorile, părinţii şi cuplurile căsătorite. Un document justificativ poate fi cerut de către serviciile IFRo la înscriere.

Reducerea se aplică doar pentru categoriile „cursuri de franceză de grup”, „cursuri online”, „cursuri de română” şi ”cluburi de vacanţă”.

Reducere pentru studenți

O reducere de 10% se aplică tuturor studenților înscriși într-o instituţie de învăţământ superior din România. Pentru a dovedi statutul de student, la înregistrare clientul își încarcă carnetul de student vizat la zi, cu fotografie.

Fără documente justificative, reducerea nu va fi validată de către serviciile IFRo și se va solicita plata integrală. Reducerea pentru studenți este valabilă doar pentru următoarele categorii de cursuri: „cursuri de franceză de grup”, „cursuri online”, „cursuri de română” şi „cursuri individuale”.

Reducere pentru mai multe sesiuni de curs cumpărate

O reducere de 15% se aplică la cumpărarea în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături a două sesiuni de curs. Doar sesiunile de curs deschise pe site-ul IFRo pot fi cumpărate şi pot beneficia de reducere.

O reducere de 20% se aplică la cumpărarea în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături a trei sesiuni de curs. Doar sesiunile de curs deschise pe site-ul IFRo pot fi cumpărate şi pot beneficia de reducere.

O reducere de 30% se aplică la cumpărarea în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături a patru sesiuni de curs. Doar sesiunile de curs deschise pe site-ul IFRo pot fi cumpărate şi pot beneficia de reducere.

Aceste reduceri se aplică doar unui singur client; nu există posibilitatea de a cumpăra două sesiuni de curs, în acelaşi timp şi în acelaşi coş, pentru două persoane diferite.

În cazul în care una dintre sesiunile de curs cumpărate în avans, va fi anulată de către IFRo, suma vărsată în contul nostru va fi creditată clientului. În situaţia rambursării, tariful plătit va fi rambursat integral clientului iar reducerea care a fost aplicată în momentul cumpărării de pe site a produsului dorit nu va fi anulată.

Reducere pentru cluburi de vacanţă

O reducere de 15% se aplică la cumpărarea în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături a două cluburi de vacanţă din aceeaşi sesiune. Doar cluburile de vacanţă deschise pe site-ul IFRo pot fi cumpărate şi pot beneficia de reducere.

O reducere de 20% se aplică la cumpărarea în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături a trei cluburi de vacanţă din aceeaşi sesiune. Doar cluburile de vacanţă deschise pe site-ul IFRo pot fi cumpărate şi pot beneficia de reducere.

O reducere de 30% se aplică la cumpărarea în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături a patru cluburi de vacanţă din aceeaşi sesiune. Doar cluburile de vacanţă deschise pe site-ul IFRo pot fi cumpărate şi pot beneficia de reducere.

Aceste reduceri se aplică doar unui singur client; nu există posibilitatea de a cumpăra două clubrui de vacanţă, în acelaşi timp şi în acelaşi coş, pentru două persoane diferite.

În cazul în care unul dintre cluburile de vacanţă cumpărate în avans, va fi anulat de către IFRo, suma vărsată în contul nostru va fi creditată clientului. În situaţia rambursării, tariful plătit va fi rambursat integral clientului iar reducerea care a fost aplicată în momentul cumpărării de pe site a produsului dorit nu va fi anulată.

Reducere pentru ateliere de conversaţie

Începând cu 4 ateliere cumpărate în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături, o reducere de 15% se va aplica tarifului final. În cazul în care ateliere sunt cumpărate separat, clientul nu va putea beneficia de reducere.

Reducere pentru atelierele de pregătire DELF-DALF

O reducere de 20% se aplică la cumpărarea în acelaşi timp şi în acelaşi coş de cumpărături a unui atelier de pregătire şi a unui examen DELF-DALF. În cazul în care cele două produse sunt cumpărate separat, clientul nu va putea beneficia de reducere.

O reducere de 20% se aplică la cumpărarea unui atelier de pregătire atunci când clientul este înscris la o categorie de cursuri: „cursuri de franceză de grup”, şi „cursuri online”. Clienţii înscrişi în ateliere şi cursuri individuale nu beneficiază de reducere.

Cele două reduceri prezente mai sus nu sunt cumulabile.

1.3. Modificări după înregistrarea online

Pentru o schimbare de oră sau de nivel, clientul va contacta serviciul de înscrieri imediat după prima şedinţă de curs (o singură cerere de modificare va fi acceptată).

Schimbarea grupei de curs, a orei, a nivelului sau a formatului (online sau la sediul IFRo) va fi posibilă doar în limita locurilor disponibile.

IFRo își rezervă dreptul de a refuza orice cerere de schimbare a grupei de curs care nu este în interesul cursanților.

IFRo își rezervă dreptul de a schimba profesorii în orice moment în funcție de nevoile sale.

Reportarea înscrierii pentru o sesiune ulterioară nu este posibilă după începutul cursului ; clientul trebuie să ceară reportarea înaintea începerii cursului.

1.4. Numărul de elevi per grupă

Numărul de elevi dintr-o grupă poate varia între 6 și 12. IFRo își rezervă dreptul de a crește acest număr până la 15 în cazuri excepționale.

1.5. Anularea unui curs

IFRo își rezervă dreptul de a anula un curs dacă numărul minim de 6 studenți nu este atins.

1.6. Reportarea unei sedinte de curs

În cazul reportării/amânării unei şedinţe de curs, IFRo se obligă să o recupereze cât mai curând posibil și își rezervă dreptul de a impune ziua și ora acesteia.

1.7. Cursuri individuale

Clientul care doreşte cursuri individuale completează formularul existent pe site-ul IFRo în rubrica Cursuri individuale. Cererea va fi analizată de către serviciile noastre și una sau mai multe propuneri vor fi trimise clientului.

În funcţie de specificitatea cursului (franceză generală sau specifică) şi în funcţie de numărul de ore dorit, tariful cursului individual poate varia.

Tariful cursului individual nu include materialul pedagogic ce poate fi propus şi folosit de către profesor. În cazul în care un manual va fi necesar, clientul va trebui să achziţioneze acest material pedagogic complementar cursului, achziţionarea se poate face prin intermediul IFRo.

Orice cerere de amânare a unei şedinţe din partea clientului trebuie trimisă la serviciul de înscriere IFRo cu cel mult 48 de ore înainte de curs. În cazul în care clientul contactează IFRo în afara acestui termen sau dacă nu se prezintă la curs, ora va fi considerată ca fiind efectuată și nu poate fi recuperată.

Dacă IFRo dorește să amâne un curs, serviciile sale vor contacta clientul prin e-mail pentru a obține acordul acestuia.

1.8. Politica de rambursare

Ȋnregistrarea este definitivă în momentul validării condițiilor generale de vânzare. După completarea formularului de înregistrare online și efectuarea plății online securizate pe site-ul IFRo, înscrierea în curs este efectivă și nu va fi posibilă nicio solicitare de anulare sau rambursare.

Următoarele situații pot face obiectul unei rambursări integrale a taxelor de înregistrare:

  1. Curs anulat de către IFRo: se decide anularea sau nedeschiderea cursului;
  2. Înregistrare dublă pentru o ofertă identică: clientul a efectuat două plăți pentru aceeași ofertă;
  3. Probleme de sănătate: clientul prezintă un certificat medical înainte de începerea cursului (orice certificat medical prezentat după primele două săptămâni de curs nu va fi luat în consideraţie).

Taxele de înregistrare vor fi rambursate clientului sub forma unui credit ce poate fi folosit la cumpărarea oricărui produs (curs şi/sau examen) de pe site-ul IFRo.

Rambursarea se poate face doar la cererea expresă a clientului. În acest caz, procedura de rambursare durează aproximativ 14 zile de la data primirii elementelor necesare (acest termen poate fi prelungit în mod excepțional în perioadele în care institutul este închis, în luna august și decembrie). Rambursările se realizează numai prin transfer bancar.

În cazul în care un client putea beneficia de reducere, dar a realizat plata integrală, diferența nu poate fi rambursată, clientul a luat cunoştinţă de condițiile generale de vânzare, acceptând astfel termenele și condițiile.

Creditul va rămâne valabil pe parcursul întregului an calendaristic până la data de 30 noiembrie a anului în curs. După această dată, sumele mai mari de 25 RON vor fi rambursate în perioada 01/12 – 20/12 a anului în curs. Ȋn lipsa unei cereri de rambursare din partea clientului, sumele mai mici de 25 RON nu vor fi rambursate.

În cazul în care un client nu răspunde cererii IFRo (înaintea datei de 30 noiembrie a anului în curs) sau nu transmite documentele necesare, creditul nu se va rambursa.

1.9. Suporturi pedagogice

Suporturile pedagogice sunt incluse în tariful cursului şi sunt compuse dintr-o carte şi caiet per cursant înscris, excepţie fac cursurile individuale.

Suporturile pedagogice acoperă modulele corespunzătoare unui nivel de limbă complet (respectiv A1, A2, B1 și B2) şi acestea sunt furnizate clientului la începutul fiecărui modul de curs.

Clientul poate primi noi materiale didactice la cerere, acesta fiind facturate separat.

Suporturile pedagogice pot fi recuperate de la centrele IFRo unde s-a făcut înscrierea (Bucuresti, Cluj-Napoca, Iași și Timişoara). Clientul va fi informat prin e-mail cu privire la data disponibilității acestora.

Unele formări lingvistice nu includ suporturi pedagogice (ateliere, cluburi de vacanță, cursuri individuale).

IFRo folosește o platformă de videoconferință pentru cursurile sale online. Clientul primește un link de conectare. Clientul trebuie să dispună de echipamentul necesar pentru a participa la cursuri în bune condiţii (conexiune la internet de mare viteză, ecran, caşti, microfon). IFRo nu este responsabil pentru condițiile de folosire a platformei de videoconferință (termenii și condițiile de acces ale companiei furnizor de servicii).

1.10. Prezenţa la cursuri

Prezența clientului la cursuri este responsabilitatea acestuia. IFRo nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru absenţele clienţilor de la cursuri.

Clientul nu va putea cere IFRo să participe la cursurile altui grup în caz de absență.

1.11. Reguli de bună conduită la cursuri

Pentru buna desfășurare a cursurilor, clientul este rugat să fie punctual și să-și închidă dispozitivele electronice (telefon mobil, computer, căști).

Prezența clientului la cursuri este responsabilitatea acestuia. IFRo nu-şi asumă nicio responsabilitate pentru absenţele clienţilor de la cursuri.

Pentru învățarea eficientă a limbii franceze și aplicarea predării prin interacțiune, se recomandă să porniți camera și microfonul pe parcursul cursurilor care au loc online.

Ȋn cazul în care camera este oprită, profesorul ar putea considera clientul ca fiind absent.

În cazul cursurilor ce au loc la sediul IFRo, minorii sunt în responsabilitatea institutului și a profesorului numai pe timpul orelor de curs. În cazul cursurilor online, minorii sunt în responsabilitatea părinților pe durata întregului curs.

În caz de forță majoră, există posibilitatea ca un curs care are loc fizic la sediul IFRo să poată fi propus şi online. Clientul va fi informat și va primi linkul de conectare.

Clientul trebuie să aibă o igienă personală acceptabilă pentru a participa la cursuri. În caz de igienă precară constatată de IFRo, clientului i se poate refuza accesul la curs.

1.12. Coordonarea pedagogică

Ȋn cazul în care clientul întâmpină dificultăți în învățarea limbii franceze, acesta poate contacta Serviciul de Coordonare Pedagogică pentru un suport personalizat. Daca sunt necesare şedinţe individuale de lucru, i se va trimite o propunere cu preţurile aferente.

În cazul în care clientul întâmpină dificultăți cu suportul pedagogic sau cu metoda de predare a profesorului, poate contacta Serviciul Coordonare Pedagogică la următoarea adresă: nada.dennaoui@institutfrancais.ro.

1.13. Abonament la mediateca IFRo

Abonamentul la biblioteca /mediateca IFRo este gratuit pe durata modulului de curs. Astfel, clientul poate împrumuta gratuit metode de limba franceză în vederea pregătirii cursului.

Se consideră „client” al mediatecii orice persoană înregistrată pentru formare lingvistică: „cursuri de franceză de grup”, „cursuri de franceză online ” şi „cursuri de română”.

Pe durata modulului, clientul are acces gratuit și la mediateca digitală IFRo, Culturethèque, disponibilă de pe orice computer, tabletă sau telefon mobil (înregistrare online, numai după primul curs pe www.culturetheque.com).

1.14. Promovarea cursului

Promovarea cursului urmat de client este condiționată de reuşita la evaluarea continuă și de prezența acestuia în proporţie 75%. Promovarea cursului este necesară pentru a vă putea înregistra la nivelul următor.

1.15. Adeverinţa de participare

La sfârșitul fiecărui curs, clientul poate descărca adeverinţa de participare din contul personal de pe site-ul IFRo.

Ȋn cazul în care clientul întâmpină dificultăți sau regaseşte greşeli pe adeverinţa editată, acesta poate contacta serviciul de înscrieri.

1.16. Obiectele pierdute

IFRo nu este responsabil pentru obiectele pierdute în interiorul sau exteriorul locaţiei sale.

IFRo recomandă clientului să nu vină la cursuri cu obiecte de valoare. Ȋn cazul în care elevul este minor, se recomandă să nu aibă asupra lui obiecte de valoare.

1.17. Reclamaţii

Pentru orice reclamație, clientul va contacta serviciul de înscrieri. Reclamația va fi studiată și un răspuns va fi oferit clientului în cel mai scurt timp.

2. Examene

2.1. Înscriere online

Ȋnscrierea la examene ṣi teste se realizează direct pe site-ul IFRo. Prin înregistrarea online, clientul este de acord să furnizeze informații personale și detalii de contact corecte.

2.2. Protecția datelor cu caracter personal

In momentul înscrierii, un act de identitate oficial trebuie transmis, acesta se încarcă în contul clientului/candidatului, pentru a permite verificarea informaṭiilor personale furnizate de clientul/candidatul ṣi confirmarea exactităṭii lor în faṭa organismelor de evaluare franceze. Actul de identitate nu va fi transmis către terṭi. Programele de gestiune a examenelor Institutului Francez din Romania (IFRo) garantează protecṭia datelor cu caracter personal.

2.3. Condiții speciale de examinare

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru cu minim două luni înainte de sesiunea de examen pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

2.4. Tarife şi reduceri examene DELF-DALF

Tarifele pentru examenele DELF-DALF sunt fixate în fiecare an de către organismul de gestiune centrală din România şi sunt identice în cele patru centre ale Institutului Francez din România (Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Timişoara).

Tarifele DELF-DALF sunt diferite în funcţie de public: adult ṣi adolescenṭi/copii.

În cazul în care un client/candidat se înscrie cu un profil adult într-o sesiune destinată adolescenţilor sau copiilor, transferul în sesiunea potrivită (adult) va fi realizat de către IFRo, dacă acest caz a fost semnalat în prealabil. Pentru înscrierea finală, diferenṭa de preṭ va fi achitată de către client.

În cazul în care un client/candidat realizează o înscriere pentru un profil adolescent/copil într-o sesiune destinată adulţilor, transferul va fi realizat de către IFRo, dacă ce acest caz a fost semnalat în prealabil, iar diferenţa de tarif achitat nu va fi rambursată clientului, acesta acceptând condiţille generale de vânzare în momentul înscrierii.

În cazul în care un client/candidat doreşte modificarea înscrierii pentru alt nivel al examenului, IFRo poate interveni, dacă acest caz a fost semnalat în prealabil înaintea sesiunii de examene.

Daca tariful plătit este mai mic decât cel al noului examen, diferenţa trebuie achitată de către client. Daca suma plătită iniṭial este mai mare decât costul noului examen, diferenţa nu va fi rambursată clientului, acesta acceptând condiţille generale de vânzare în momentul înscrierii.

NB: Daca a efectuat o înscriere eronată, clientul trebuie imediat să ia legatura cu IFRO, pe durata perioadei de înscrieri, pentru a rezolva situaṭia. Clientul nu trebuie să efectueze o nouă înscriere, la examenul dorit, taxa de examen nu va fi rambursată. 

Reducere pentru cursanṭii IFRo

Un client cu profilul adult (peste 18 ani) înscris în prezent la o sesiune de cursuri de franceză beneficiază de o reducere de 10% a tarifului examenului.  Este considerat « client » orice persoană înscrisă la « cursuri de franceză de grup » şi « cursuri online ».
Clienţii înscrişi la cursuri individuale şi diverse ateliere nu pot benefia de reducere.

Reducere acordată pentru atelierele de pregătire DELF-DALF

Pentru atelierul de pregătire DELF-DALF se aplică o reducere de 20% doar în cazul în care un examen DELF sau DALF este achiziṭionat concomitent cu atelierul (cele doua produse, examen ṣi atelier, în acelaṣi coṣ de cumpărături). Plata separată, pentru examen ṣi pentru atelier, nu permite acordarea reducerii.

2.5. Politica de rambursare

Orice înscriere este definitivă. Rambursarea sau reportarea înscrierii nu poate fi efectuată cu excepţia situaţiilor de ordin medical, vezi mai jos.

În cazul neprezentării la examen, clientul/candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.

Nu sunt admise transferurile dintr-un centru de examen în altul.

Excepţie – prezentarea unui certificat medical fie înaintea probei, fie în cel mult trei zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită pentru următoarea sesiune (eventual, cu achitarea unei diferenţe) sau rambursată în termen de 14 zile de la cererea clientului.

Rambursarea sumei plătite se face sub forma unui credit ce poate fi folosit pentru cumpărarea unui examen sau a unui curs. Rambursarea sumei se poate face doar la cererea expresă a clientului.  În acest caz, procedura de rambursare durează aproximativ 14 zile de la data primirii elementelor necesare (această perioadă poate fi prelungită în mod excepțional în perioadele în care institutul este închis, în luna august și decembrie). Rambursările se realizează prin transfer bancar.

Creditul va rămâne valabil pe parcursul anului calendaristic până la data de 30 noiembrie a anului în curs. După această dată, sumele mai mari de 25 RON vor fi rambursate automat în perioada 01/12 – 20/12 a anului în curs. Ȋn lipsa unei cereri de rambursare din partea clientului, înainte de data de 30 noiembrie a anului in curs, sumele mai mici de 25 RON nu vor fi rambursate.

Dacă un client nu răspunde IFRo în timp util (înaintea datei de 30 noiembrie a anului în curs) sau nu transmite documentele solicitate, creditul va fi anulat si nu va fi rambursat.

2.6. Informaţii diverse şi recomandări

  • Orice încercare de fraudă sau fraudă efectivă va fi sancţionată de către comisia disciplinară a organismului de evaluare FEI. Clientul/candidatul nu este autorizat să vorbească, să copieze, să păstreze sau să folosească materiale sau dispozitive electronice neautorizate.
  • Orice cerere de reeditare a unei diplome DELF va fi facturată. Pentru a evita astfel de situaṭii, cerem clientului/candidatului să verifice informaṭiile personale care figurează atât pe convocare cât ṣi pe documentele semnate în timpul probelor. O eroare pe diplomă presupune că semnalarea ei nu a avut loc în momentul adecvat.
  • IFRo nu este responsabil pentru obiectele uitate/pierdute în interiorul sau exteriorul centrului de examen.
  • IFRo recomandă clientului să nu vină la examen cu obiecte de valoare. IFRo recomandă reprezentantului legal, în cazul în care candidatul este minor, să nu-i lase asupra lui obiecte de valoare.
  • Modalităṭile de organizare ṣi Regulamentul examenelor pot fi consultate pe site-ul IFRo, rubrica « Examene ».