Teste de limba franceză (TCF și TEF)

Testele se susțin online, la sediul Institutului Francez (bd. Dacia, nr 77), în fiecare săptămână, marţea sau miercurea, cu programare prealabilă, cu condiţia ca înscrierea să fie efectuată cu cel puțin 10 zile înainte de data aleasă.

Înscriere la „distanță”: pentru coordonate bancare și procedură, contactați inscri@institutfrancais.ro.

Plata: se efectuează cu minim 10 zile înainte de data aleasă pentru susținere

TCF, Test de Cunoaştere a Limbii Franceze

TCF (Test de Cunoaştere a Limbii Franceze) este un test lingvistic de franceză generală destinat persoanelor provenind din ţări unde franceza nu este limbă oficială şi care doresc o validare a nivelului de cunoştinţe de limba franceză (în scopuri profesionale, de formare sau personale) într-un mod simplu, fiabil şi rapid.

Toţi candidaţii primesc un atestat care îi situează, pentru fiecare probă, pe unul dintre cele 6 niveluri (de la A1 la C2) ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine. Atestatul este recunoscut la nivel internaţional şi este valabil 2 ani.

Există 4 tipuri de TCF în funcție de proiectul dorit:

  • TCF: pentru a accesa învățământul superior în Franța, pentru recunoașterea nivelului de franceză
  • TCF Canada: pentru a emigra în Canada
  • TCF Quebec: pentru a emigra în Quebec
  • TCF Integrare , rezidență și naționalitate: pentru a obține un permis de ședere în Franța, pentru a solicita cetățenia franceză

În funcție de TCF-ul necesar, testele pot fi obligatorii. Conținutul testelor variază în funcție de TCF.

TCF este conceput și distribuit de France Éducation international, o instituție a Ministerului Educației Naționale din Franța. Pentru a afla mai multe despre TCF, vizitați site-ul France Éducation international:

France Éducation international colaborează cu TV5Monde și RFI pentru a oferi material de pregătire pentru TCF:

Fișă de înscriere TCF

TEF, Test de Evaluare a Limbii Franceze

Conceput și dezvoltat de Camera de Comerț și Industrie din Paris, Testul de Evaluare a Limbii Franceze vă permite să vă testați abilitățile de înțelegere și exprimare în limba franceză generală. Candidații primesc un certificat oficial care îi plasează, pentru fiecare probă, la unul dintre cele 6 niveluri (A1 până la C2) ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi străine. Certificatul este recunoscut la nivel international si este valabil 2 ani.

Există 4 tipuri de TEF în funcție de proiectul dorit:

  • TEF: pentru a accesa învățământul superior în Franța, pentru recunoașterea nivelului de franceză
  • TEF Canada: pentru a emigra în Canada
  • TEF Québec (TEFAQ) : pentru a emigra în Québec
  • TEF Integrare, rezidență și naționalitate: pentru a obține un permis de ședere în Franța, pentru a solicita cetățenia franceză

În funcție de TEF-ul necesar, testele pot fi obligatorii. Conținutul testelor variază în funcție de TEF.

Pentru mai multe informații consultați site-ul web Le Français des affaires, al Camerei de Comerț și Industrie din Paris :

Fișă de înscriere TEF