Examene DELF PRIM

Cuprins

Rezultate

Informaţii generale

Calendar 2024

Înscrieri

Rezultate

📣 Diplomele sesiunii aprilie 2024 pot fi ridicate* de la Serviciul de Înscrieri al Institutului Francez din România la Bucureşti de luni până joi între 10h00 şi 18h00 şi vinerea între 10h00 şi 16h00.
*Pentru ridicarea diplomei, vă rugăm să prezentați un act de identitate al candidatului.
📣 Rezultate DELF pentru sesiunile mai și iunie 2024

Informaţii generale

Institutul Francez din România deţine aprobarea Ministerului Educației Naționale din Franţa pentru organizarea examenelor DELF și DALF: este un centru oficial de examen.

Diploma oficială DELF este eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză. Diplomele sunt recunoscute la nivel internaţional și au valabilitate nelimitată.

DELF pentru copii (7-11 ani) se numește DELF Prim.

DELF Prim reprezintă primul contact al copilului cu un examen internaţional şi o stimulare pozitivă pentru dobândirea și îmbogăţirea  cunoştinţelor de limbă franceză. Astfel, el se va obișnui cu pregătirea pentru susținerea examenelor pentru diferitele niveluri DELF.

Există 3 diplome care permit validarea primelor 3 niveluri ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi: DELF A1.1, DELF A1, DELF A2.

Pentru a înțelege mai bine diferențele dintre niveluri, puteți consulta fișa PDF.

Examenele DELF constau într-o serie de teste pentru a evalua diferite abilități: înțelegere orală, înțelegere scrisă, producție scrisă și producție orală.

Probele scrise (înțelegerea orală, înțelegerea scrisă, producția scrisă) sunt evaluate de către profesori evaluatori care au urmat o pregătire oficială și obligatorie. Proba orală (producția orală), la fel ca și în cazul probelor scrise, este evaluată de o pereche de examinatori care au urmat o pregătire oficială și obligatorie.

Calendarul sesiunilor și prețurile sunt stabilite pentru România (vezi mai jos); sunt deci identice în toate centrele de examinare.

În 2024, au loc 2 sesiuni DELF pentru copii.

Institutul Francez din România oferă un tarif preferenţial pentru toţi elevii înscrişi în sistemul de învăţământ din România.

Pentru a se pregăti pentru examene și pentru a asigura cele mai bune șanse de reușită, Institutul Francez din România oferă simulări și ateliere de pregătire. 

France Éducation international este instituția franceză responsabilă cu proiectarea și distribuirea examenelor DELF și DALF pentru Ministerul Educației Naționale. Consultați site-ul France Éducation international pentru a afla mai multe despre examene:

*

Calendar 2024

SesiuniPerioadă înscrieri
13 aprilie 8 ianuarie – 2 aprilie
8 iunie 22 aprilie – 28 mai

Înscrieri

Urmăriți ▶ aici ◀ tutorialul pentru înscrieri online!

*Vă invităm să consultați regulamentul:

REGULAMENT DELF-DALF