Program de Sprijin pentru Edituri

aprilie 19, 2024

CNL
Program de Sprijin pentru Edituri pentru traducerea operelor franceze în limbi străine

Sprijinul acordat editurilor pentru traducerea operelor franceze în limbi străine are ca scop prezentarea către publicul din întreaga lume a unor lucrări franceze sau scrise într-una dintre limbile Franței, reprezentative pentru diversitatea literară și științifică, într-o traducere de calitate. Acest lucru presupune sprijinirea editorilor, cu asumarea riscurilor economice în cadrul unei producții editoriale calitative, diversificate și accesibile cât mai multor persoane. O atenție deosebită va fi acordată lucrărilor de calitate, care pot ajunge la un public mai larg, atât de ficțiune, cât și de non-ficțiune.

Solicitarea unui astfel de sprijin se face de către editorul lucrării în limba franceză, care i-a cedat drepturile unui coleg străin.

3 sesiuni/an

Mai multe detalii: https://centrenationaldulivre.fr/aides-financement/subvention-aux-editeurs-pour-la-traduction-d-ouvrages-francais-en-langues

OIF
Tempo traduction

Scopul inițiativei Tempo Traduction  este de a contribui la structurarea lanțului de carte, în spațiul francofon, la diferite niveluri – autori, editori, traducători, librari, distribuitori.

Obiectivele principale ale proiectului sunt:

  • să facă accesibile, pentru cititorii francofoni, lucrările contemporane reprezentative pentru diferitele spații ale Francofoniei
  • să încurajeze traducerea, precum și editarea în limba franceză a operelor literare de calitate scrise în diferitele limbi partenere ale Francofoniei, în special în limbile a căror circulație scrisă este mai puțin răspândită
  • să consolideze circulația transnațională a operelor, imaginarului și cunoștințelor

Sunt admise toate genurile literare. O atenție deosebită va fi acordată traducerilor de opere literare destinate unui public tânăr și de natură să promoveze dialogul și înțelegerea reciprocă între popoare.

Proiectele care pot beneficia de sprijin financiar sunt cele din franceză într-o limbă terță sau dintr-o limbă terță în franceză.

Beneficiari și parteneri eligibili:

  • edituri
  • asociații, instituții culturale, organizații de cercetare cu statut juridic, privat sau public, care organizează manifestări care vizează promovarea traducerii literare și care asigură activitatea literară prin traducere în cadrul unui eveniment cultural de anvergură mai mare

Mai multe informații: https://www.francophonie.org/tempo-traduction-2112

Tempo traduction 5 Continente

Premiul celor cinci continente ale Francofoniei 2024 este distincția oferită pentru un text narativ de ficțiune scris direct în limba franceză, indiferent de naționalitatea și maturitatea literară ale autorului său.

În fiecare an, două lucrări sunt recompensate cu:

  • Premiul I
  • Mențiune specială

Tempo translation 5 Continente încurajează traducerea în limbi terțe a acestor două lucrări în mod special.

Mai multe informații: https://www.francophonie.org/tempo-traduction-lancement-de-lappel-projet-2023-2635