Condiții generale de vânzare cursuri și examene

Dummy

PUBLIC VIZAT: COPII,  ADOLESCENȚI ȘI ADULTI

RITM : ONLINE ȘI LA SEDIU

TIP DE CURS : COLECTIV, PARTICULAR, IN AUTONOMIE ȘI EXAMENE

Cursuri

Reînscriere

Reȋnscrierea la modulul superior se efectueză sub rezerva reuşitei la testul de final de modul la care aṭi fost înscris si a prezenței la curs de minim 75%.

Transferuri, anulări de cursuri

Orarul pentru care aţi optat este definitiv. Atunci când programul dvs. nu concordă cu orarul ales iniţial şi doriţi să schimbaţi grupa, este necesar să anunţaţi Serviciul de Înscrieri. Cererile de schimbare a grupei sunt accceptate doar în limita locurilor libere. Institutul Francez îşi rezervă dreptul de a desemna sau schimba profesorul, în funcţie de necesităţile instituţiei, şi de a anula un curs dacă nu se întruneşte numărul minim de 6 cursanţi. În acest ultim caz, procedura de rambursare durează aproximativ 14 zile. Pentru o grupă, media de înscrieri este de 12 cursanţi, dar efectivul poate să ajungă până la 15, pentru orarele cele mai solicitate.

Rambursări

Suma plătită nu este rambursabilă după începerea cursului. Excepție fac situațiile de întrerupere a cursurilor din constrângeri administrative și de organizare internǎ, la decizia Direcției de Cursuri. În acest caz, procedura de rambursare durează aproximativ 14 zile.

In cazul in care un tarif intreg a fost platit in locul unui tarif redus, diferenta nu se va putea rambursa. Clientul ia cunostinta de conditiile generale de vanzare si accepta termenii si conditiile.

Reduceri

Un cursant beneficiază de reducere dacă a fost înscris la ultima sesiune.

Reducerea este valabilǎ și în cazul înscrierii la cursuri a copiilor din aceeasi familie, frati si surori, reducerea se va aplica celui de-al doilea inscris.

O reducere se aplica și studenţilor, pe baza carnetului de student vizat la zi.

O reducere va fi de asemenea aplicata pentru cursantii inscrisi care doresc sa pariticipe la cluburile de vacantaTariful pentru simulările de examen DELF si pentru Atelierele de conversatie este fix, pentru acest produs nu se aplică reducere.

Pentru atelierele de conversatie si cursurile individuale, o reducere va putea fi aplicata incepand cu cea de-a patra sedinta rezervata si platita integral. O reducere va fi de asemenea propusa pentru atelierul de pregatire DELF-DALF si un examen DELF sau DALF care au fost cumparate in acelasi timp – 2 produse cumparate si platite in acelasi timp.

Un cursant beneficieaza de o reducere la cluburile de vacanta in momentul in care s-a inscris la 2 cluburi care se succed si cu plata integrala, in masura in care si institutul propune mai multe cluburi.

Materiale pedagogice  

Materialele pedagogice sunt incluse în tariful achitat la inscriere, prin material pedagogic se intelege cartea si caietul /metoda de curs pe nivel specifica cursantului.

Materialele acoperă modulele corespunzătoare unui nivel lingvistic complet (respectiv A1, A2, B1 şi B2). Solicitarea unui nou set de materiale pedagogice pentru un modul din cadrul aceluiaşi nivel se poate face o singură dată, iar cursantul va achita contravaloarea de 160 RON.

Manualele pot fi recuperate de la sediul Institutului Francez, comunicarea de recuperare a acestora se va face prin mail.

Pentru cursul FRANCEZA 24 din 24 nu există materiale pedagogice în format fizic, resursele pedagogice sunt disponibile online prin accesul la platforma digitală care este activat înainte de începerea sesiunii.

Organizare

Pentru o bună desfăşurare a cursurilor, sunteţi rugaţi să fiţi punctuali şi să închideţi telefoanele mobile pe durata lecţiei.

Totodata, pentru o bună interacțiune și o mai bună învățare a limbii, în timpul cursurilor care se desfășoară online profesorii noștrii trebuie să-i vadă pe cursanti și să poată interacționa cu aceștia. Asadar, vă rugăm să porniți camera și microfonul în timpul activității online respectand orarele comunicate.

În situaţia în care nu porniti camera pentru a participa, veti fi considerat absent la activitatea respectivă. Dacă întâmpinați dificultăți tehnice vă rugăm să le semnalați la începerea cursului.

Ȋn cazul cursurilor pentru copii și adolescenți, aceștia sunt sub responsabilitatea profesorului strict pe durata cursului.

În cazul în care situația sanitară impune suspendarea temporară a clasei/ claselor care se desfășoară la sediul nostru, cursurile vor continua la distanță, via Zoom.

Coordonarea pedagogică

Dacă întâmpinaţi dificultăţi în învăţarea limbii franceze/ române, vă puteţi adresa Serviciului de Coordonare Pedagogică pentru orientare pedagogică personalizată, iar in cazul in care se vor propune sedinte de curs suplimentare, acestea vor fi contra-cost.

In cazul in care intalniti dificultati atat cu materialele pedagogice, cu metoda de predare a profesorului puteti discuta direct cu Serviciul de Coordonare Pedagogica la adresa urmatoare : inscri@institutfrancais.ro.

Înscrierea la Mediatecă

Accesul la Mediateca Institutului Francez este gratuit în timpul sesiunii de cursuri pentru care v-aţi înscris.

În acest sens, vǎ invitǎm sǎ vǎ prezentaţi la mediatecă cu un act de identitate.

Pe durata desfășurării cursului aveți acces gratuit la mediateca digitală a Institutului Francez, Culturethèque, care este accesibilă de pe calculatorul dumneavoastră sau de pe tabletă și telefoane mobile de oriunde din România (puteți  să vă înscrieți online, doar după primul curs pe www.culturetheque.com).

Înscrierea online

Este posibila inscrierea la cursuri si examene direct pe site-ul Institutului francez din Romania . Prin inscrierea on-line cursantul se angajeaza sa transmita informatii si coordonate personale exacte.

Evaluarea nivelului limbii franceze se va face pe baza descriptivilor direct pesite sau pe baza unui test de nivel. Dupa participarea la primul curs exista posibilitatea de a schimba nivelul de limba franceza  (o singura cerere va fi acceptata).

Adeverinta

La sfarsitul fiecarui modul o adeverinta de participare va fi eliberata pe baza de cerere, in cazul in care conditiile de reusita au fost respectate  – a se vedea paragrafuil Reinscriere

Examene

Protecția datelor cu caracter personal

Un act de identitate oficial trebuie transmis în momentul înscrierii la cererea Institutului Francez din Romania, pentru a permite verificarea informaṭiilor personale furnizate de candidat ṣi confirmarea exactităṭii lor în faṭa organismelor de evaluare franceze. Actul de identitate nu va fi transmis către terṭi. Programele de gestiune a examenelor Institutului Francez din Romania garantează protecṭia datelor cu caracter personal.

Condiții speciale de examinare

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

Repartizarea candidaților

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi
programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

Accesul în săli

Accesul în sala de examen :

-se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani pot prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.

-se face pe baza listelor comunicate pe mail fiecărui candidat, cu două zile înainte de sesiunea de examen.

-nu este permis accesul după începerea examenului pentru a nu-i deranja pe ceilalți candidaţi, prima probă este cea de ascultare a unui document audio (CO-compréhension orale).

În timpul examinării

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie toate informaţiile şi recomandările de mai jos;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării.
Eventualii însoțitori sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

Probe evaluate

În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe:

-ascultarea documentelor audio

-înţelegerea textelor scrise

-exprimarea în scris

-exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă (pentru DALF C2 : minim 10 puncte din 50 / proba).

Proba scrisă este compusă din 3 părţi distincte, fără pauză între ele :

-ascultarea documentelor audio

-înţelegerea textelor scrise

-exprimarea în scris

Proba orală este a patra parte a examenului. Această probă nu este înregistrată audio/video.

Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

Evaluare

Examenele DELF-DALF sunt concepute de către FRANCE EDUCATION INTERNATIONAL (FEI), iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.


FEI, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.

Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către FEI şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

Rezultate

-Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării lor ulterioare.

-Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul IFB la data precizată in momentul înscrierii, după întrunirea Juriului Naţional.

-Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.

-Dupa anunṭarea rezultatelor pe site-ul nostru, atestatele de reuşită, în format pdf, vor fi trimise pe mail candidaṭilor.

Conform hotărârii Consiliului de Administraţie al FEI, orice cerere de reeditare a unei diplome DELF va fi facturată cu 50 lei. Pentru a evita astfel de situaţii, vă recomandăm să verificaṭi informaṭiile personale care figurează pe atestatele de reuşită în termen de 15 zile de la primirea lor pe mail ṣi să semnalaṭi eventualele erori.

-Diplomele sunt eliberate după 2-5 luni de la sesiunea de examen (a se consulta site-ul IFB). Diplomele pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri, în programul : luni – joi: 10h00-18h00, vineri : 10h00-16h00, numai în baza documentului de identitate al candidatului.

Informaţii şi recomandări

Cu două zile înainte de sesiune (după ora 17h00), veţi primi pe mail planificarea PROBELOR SCRISE şi ORALE (loc, săli, ore).

Accesul în sala de examen se va face pe baza unui act de identitate cu fotografie.

-Pentru PROBELE SCRISEaccesul în sală nu este permis după începerea examenului (prima probă este cea de ascultare a unui document audio). Din acest considerent, sunteṭi rugaṭi să vă prezentaṭi cu cel puṭin 30 minute înainte de ora de începere a examenului scris, pentru a găsi sala ṣi a îndeplini formalităṭile administrative de rigoare.

-Eventualele modificări de program vor fi comunicate pe mail.

RESPECTAŢI atât locul indicat de către supraveghetor cât şi indicaţiile/instrucţiunile acestuia :

-scrieţi lizibil şi complet numele şi prenumele pe teză;

-folosiţi numai pix sau stilou; lucrările redactate în creion nu vor fi corectate.

-utilizaţi numai foile distribuite;

-predaţi supraveghetorului, la ieşirea din sală, atât teza cât şi ciornele;

Orice încercare de fraudă sau fraudă va fi sancţionată de către comisia disciplinară FEI, de aceea nu aveţi voie să vorbiţi, să copiaţi, să păstraţi sau să folosiţi materiale neautorizate sau dispozitive electronice de orice tip.

-după prima oră de la începerea probelor scrise, ieşirea din sală, temporar sau definitiv, este permisă;

-trebuie închise telefoanele mobile sau orice alt dispozitiv electronic înainte de începerea examenului;

-nu este permisă utilizarea dicţionarelor (excepţie : pentru DALF C1 – proba de exprimare orală – şi DALF C2 – toate probele – , puteţi folosi un dicţionar explicativ al limbii franceze, ex : Larousse, Robert etc.)

-în cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată. Excepţie – prezentarea unui certificat medical în cel mult trei zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (eventual, cu achitarea unei diferenţe).

-nu sunt admise transferurile dintr-un centru de examen în altul