Marie Guérin

Marie Guérin

Perioada de rezidență: patru săptămâni între 9 mai și 3 decembrie

Marie Guerin este scriitoare și compozitoare.

Lucrează cu înregistrări din viața reală, obiecte sonore și arhive radiofonice, aceste urme pe care le lasă pe unde „fantomele hertziene”. Lucrările sale pun în discuție imersiunea pe teren, patrimoniului sonor, mediile pe care le folosește și urmele lăsate pe aceste medii. Se inspiră din gramatica radiofonică, din arta povestirii sonore și din gestul muzical electroacustic.

Lucrează live și în studio, pentru scenă (Kontakte 2017, HKW – Berlin, rețeaua Institutului Francez din Germania, Radio France, Memorial de Verdun), pentru radio (France Inter, France Culture, Nova, Deutschlandradio Kultur, RTBF, RTS, France Musique, Radio Campus) și pentru instalații sonore (Un été au Havre/ Les Passagers du son, 100 ans d’art radiophonique/ 100 de ani de artă radiofonică).

Povești de la Cincu / Contes de Cincu

Cincu – o comună care a fost dată peste cap de sosirea a 750 de soldați francezi, olandezi și belgieni. Cincu a trăit de atunci în ritmul taberei NATO. Comunitatea navighează între strategia militară, problemele identitare și supraviețuirea economică. Cum se va adapta satul? Ce fel de comerț va înflori acolo? Care sunt legăturile dintre baza militară și sat? Cine aduce porcul? Ce fac soldații când sunt în sat? Sosirea soldaților străini divizează comunitatea? Proiectul pictează un portret cald, rocambolesc, amuzant și folcloric al unei Românii uneori obișnuite, alteori fantastice. Marie Guérin surprinde basme, fantome, cântece, bordeluri de campanie, povești de contrabandă și istorii de familie, operațiuni militare și alte surprize.