Apel de proiecte: crearea logo-ului și a brandbook-ului pentru CENTENARUL INSTITUTULUI FRANCEZ DIN ROMÂNIA

Scopul apelului de proiecte

Crearea unui logo identificabil, original și distinct, precum și a unui brandbook complet pentru toate mijloacele de comunicare pe care Institutul Francez din România le va utiliza pentru a celebra Centenarul înființării sale, în 2024.

Prezentare sumară

În anul 2024 va fi sărbătorit Centenarul Institutului Francez din România, fondat la București la 30 mai 1924 și prezent în toată țara prin alte trei filiale la Cluj, Iași și Timișoara.
Această aniversare va fi un prilej de a celebra o sută de ani de cooperare culturală, artistică, academică, educațională și științifică, și, în același timp, de a marca o prietenie cu rădăcini adânci, susținută activ de puterea comunității francofone din România. Va fi, de asemenea, un cadru motivant pentru a imagina viitorul, cu baze solide ancorate într-un ecosistem foarte bogat și dinamic, în care se acordă o atenție deosebită tinerilor, creației noi, cercetării, schimburilor și angajamentelor societății civile.

Context

Institutul Francez din România (IFRo) are patru filiale la București, Cluj, Iași și Timișoara. Este moștenitorul Institutului francez de studii înalte în România – Institut français des hautes études en Roumanie (IFHER) –, inaugurat la 30 mai 1924.
Plasat sub tutela Ministerului pentru Europa și Afaceri Externe, IFRo face parte din rețeaua culturală franceză în străinătate și are ca misiune promovarea cooperării culturale, lingvistice și academice, a cooperării cu instituțiile și reprezentanții societății civile.
Într-un context de apropiere bilaterală strategică între Franța și România – parteneri în cadrul Uniunii Europene – Centenarul reprezintă o ocazie unică de a pune în lumină o relație între două țări înfrățite cultural și istoric.
Pornind de la realizările Sezonului încrucișat Franța-România (2018-2019), al cărui obiectiv este acela de a uita clișeele, Centenarul își propune să consolideze legătura profundă care îi unește pe români și francezi și să îi dea un nou sens pentru viitor, cu un accent deosebit pe următoarele domenii: cultură, tineret, francofonie și angajamentele sociale în serviciul democrației, al ecologiei și al păcii în Europa.

Descrierea obiectivului apelului:

– Realizarea unui logo emblematic, surprinzător și adaptabil și a unui brandbook complet.
Nota bene : Brandbook-ul se poate inspira din cele folosite de Institutul Francez în străinătate.


Apelul de proiecte este împărțit în trei faze:

Faza 1Preselecția pe baza prezentării unui dosar de candidatură ce va conține:
– un brief creativ – walkthrough – în limba franceză și/sau română/engleză cu mai multe idei creative. În cadrul acestui walkthrough se vor prezenta conceptul, liniile directoare și abordarea pentru un logo și un brandbook dedicate Centenarului Institutului Francez din România;
– un CV;
– un portofoliu.
Dosarul trebuie să includă numele, adresa de e-mail și contactul telefonic al persoanei/persoanelor/agenției care depune/depun candidatura. Candidaturile incomplete nu vor fi luate în considerare.

Faza 2Selecția a 2-3 candidaturi
În această fază, candidații selectați vor pune în aplicare ideea (ideile) prezentată (prezentate) – 3 propuneri – pentru logo și pentru o parte din brandbook, în strânsă colaborare cu echipa IFRo. În plus, această fază necesită o mare flexibilitate din partea candidaților selectați, care vor trebui să înțeleagă specificul institutului și să asculte nevoile echipei IFRo pentru crearea logo-ului și a brandbook-ului. Participanții la această fază vor fi remunerați.  

Faza 3Finalizarea proiectului de logo și brandbook
Se va alege un singur candidat pentru versiunea finală de logo și brandbook.


Orientări pentru crearea logo-ului și a brandbook-ului:

  • Logo-ul și brandbook-ul trebuie să fie identificabile, originale, distincte și vizibile la dimensiuni mici si pe suporturi mici (pins), dar și pe suporturi mari (OOH), de aproape și de departe;
  • Logo-ul și brandbook-ul se adresează unui public larg (local, național, internațional) și mai multor medii (artistic, instituțional, economic);
  • Logo-ul trebuie să reflecte valorile IFRo, reprezentând 100 de ani de cooperare culturală, artistică, academică, educațională și științifică între Franța și România;
  • Logo-ul trebuie să fie în versiune color și alb și negru. El poate sa fie atât static cât și animat;
  • Logo-ul trebuie să fie versatil, astfel încât să funcționeze singur dar și asociat cu logo-ul Ambasadei Franței în România. Logo-ul va indica cel puțin un mod de asociere cu Ambasada Franței în România;
  • Logo-ul și variantele sale, precum și brandbook-ul, trebuie să poată fi utilizate pe o diversitate de suporturi: print (dosar de prezentare, presă, papetărie, afișe), web (site-uri, telefoane mobile, televiziune), signalistică (bannere, spidere etc.);
  • Brandbook-ul va lua în considerare necesitatea ca IFRo să marcheze evenimentele organizate de terți ca parte a sărbătoririi centenarului Institutului.

Criterii de selecție

Logo-ul selectat la final va fi:

– Memorabil
Logo-ul ales trebuie să fie ușor de recunoscut, să aibă cel mai bun impact posibil și să întruchipeze valorile Institutului Francez din România.

– Flexibil
Logo-ul ales trebuie să fie adaptabil și lizibil pe toate suporturile. Online sau în print, pe un fundal alb sau închis, foarte mic pe o carte de vizită sau foarte mare pe un panou publicitar, logo-ul trebuie să fie aplicabil peste tot.

– Simplu
Institutul Francez din România sprijină conceptul de ecobranding. Ecobranding-ul este o metodă de design care reduce amprenta de carbon a unei mărci, prin regândirea fiecăruia dintre elementele sale (logo, font, culori etc.) astfel încât să consume mai puțină cerneală, mai puțină hârtie și mai puține date.

– Original
Logo-ul ales trebuie să fie unic și să întruchipeze în cel mai bun mod posibil celebrarea celei de-a 100-a aniversări a instituției.


Înscriere
Acest apel este deschis unei game largi de profesioniști: artiști, artiști plastici, fotografi, designeri, graficieni, ilustratori, tipografi, agenții de comunicare, indivizi sau grupuri etc.
Pentru a participa este esențială întocmirea unui dosar care să includă elementele menționate în Faza 1.

Calendar
Trimiterea dosarelor complete până la data de 24 septembrie 2023 prin e-mail la următoarea adresă: logo@institutfrancais.ro cu subiectul: LOGO CENTENAR IFRo

Faza 1:
– Preselecția în perioada 27 – 29 septembrie 2023; anunțarea candidaților selectați pentru a doua fază pe data de 29 septembrie.
Candidații vor fi notificați prin e-mail și/sau telefonic.

Faza 2:
– Ajustarea creațiilor între 2 și 23 octombrie 2023 în colaborare directă cu echipa IFRo.

Faza 3:
– Selecția finală și anunțul câștigătorului în data de 30 octombrie 2023,
– Livrarea de către finalist a logo-ului și a brandbook-ului complet pe data de 14 noiembrie 2023.

Dosarul livrat prin email de către câștigător va include următoarele elemente:
– logo-ul final;
– un pitch, mai precis prezentarea conceptului logo-ului;
– logo-ul în formatele: ai, eps, PDF, HD, BD, PNG, TIFF. De asemenea logo-ul va fi prezentat atât color cât și alb și negru;
– brandbook-ul: prezentarea tuturor elementelor vizuale care vor fi folosite pentru comunicarea sa (font/fonturi, cod de culori, paginație, diverse suporturi de comunicare), 1 model de afiș portrait și altul landscape pentru un eveniment destinat publicului larg, 1 pagină interioară a unei broșuri etc.;
– Opțional, concurentul poate prezenta propuneri de formate de comunicare creative, obiecte și concepte care nu sunt utilizate în mediile de comunicare tradiționale.


Compensații / Plată
Participanții care nu sunt selectați în Faza 1 nu vor fi compensați pentru participarea la apelul de proiecte. Pentru activitatea desfășurată în Faza 2, fiecare dintre candidații selectați va fi recompensat cu suma de 250 de euro net.
Finalistul – câștigătorul – va primi o suplimentare de 1750 de euro net pentru conceperea și finalizarea proiectului (logo și brandbookdedicate Centenarului IFRo).

Câștigătorul se angajează să dețină drepturile de autor pentru elementele grafice folosite – fotografii, desene etc. – și care fac parte din logo-ul și brandbook-ul realizate și finalizate în cadrul acestui apel de proiecte.

Finalistul cedează în mod expres Institutului Francez din România drepturile de proprietate intelectuală legate de lucrarea/lucrările lui.

Institutul Francez din România garantează candidaților care nu au fost declarați câștigători că nu vor fi folosite creațiile lor fără acordul lor expres.