Doctorat

Dummy
iulie 28, 2021

În fiecare an, în perioada decembrie-martie, Ambasada Franței și Institutul Francez din România lansează competiția de selecție a candidaturilor pentru obținerea unei burse de master sau doctorat in cotutela destinată studenților români care doresc să își continue studiile în Franța.

Avantajele bursei guvernamentale de Doctorat :

- Bursa propriu-zisă, în valoare de 1 415 euro/lună timp de 4 luni (3 ani în total)
- Taxe de înscriere universitară de până în 5 000 euro
- Asigurare socială și răspundere civilă
- Posibilitate de cazare în campusul universitar, în funcție de locurile disponibile
- Primirea şi consilierea pe toată durata sejurului de studii de către Campus Franţa

Condiții de eligibilitate :

Candidații trebuie:
- Să aibă cetățenie română
- Să aibă validat un master sau să urmeze în prezent anul doi de master
- Să fi înscris în anul 1 sau 2 de doctorat
- Doctorat în cotutelă sau co-direcţie

NB :Acest apel este deschis tuturor domeniilor de studii doctorale.

Cum se postulează ?

Candidaţii trebuie să constituie un dosar care va conţine următoarele documente :
• Formularul de candidatură completat şi semnat (a se vedea mai jos) :

• Un proiect de cercetare (1-5 pagini)
• O copie a unui act de identitate (pașaport sau carte de identitate)
• O scrisoarea de motivaţie în franceză (prezentarea subiectului de cercetare şi pertinenţa unei cotutele cu Franţa)
• Un CV în limba franceză
• Copia diplomei de bacalaureat
• Copii ale diplomelor academice obţinute (în absenţa diplomei, va fi acceptată o adeverinţă care atestă obţinerea diplomei)
• Foi matricole corespunzătoare tuturor anilor de studii de după bacalaureat
• Acordul de principiu al directorului francez de cercetare sau acordul de cotutelă, dacă este deja stabilit
• Programul estimativ de mobilitate începând cu 1 ianuarie 2023

NB : Fără a fi obligatoriu, un certificat lingvistic de cunoaştere a limbii franceze, de nivel B2 sau superior (DELF sau TCF) va consitutui un avantaj. Nivelul de cunoaştere a limbii franceze de către candidaţi preselecţionaţi va fi evaluat cu ocazia interviului de selecţie finală.

Candidaturile trebuie transmise prin e-mail la adresa : bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr

Înainte de a completa dosarul de candidatură, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul practic și nota explicativă, pe care le puteți găsi mai jos :