Post Doctorat

iulie 28, 2021

În fiecare an, Ambasada Franței în România și Institutul Francez din România lansează un apel la candidaturi pentru cercetători români tineri sau consacrați. Acest apel este deschis pentru candidații postdoctorali până la 3 martie 2023.

Avantajele bursei guvernamentale de Post-Doctorat :

✔️Indemnizație lunară de 1 704 euro/lună pentru tinerii cercetători (mai puțin de 5 ani de la obținerea doctoratului) și de 2 055 euro/lună pentru cercetătorii cu experiență (începând cu 5 ani de la obținerea doctoratului) pentru o perioadă de maximum 2 luni.

✔️Asigurare socială și răspundere civilă
✔️ Posibilitate de cazare în campusul universitar, în funcție de locurile disponibile
✔️Primirea şi consilierea pe toată durata sejurului de studii de către Campus Franţa

Condiții de eligibilitate :

Candidații trebuie:
✔️Să aibă cetățenie română(bursa nu este deschisă candidaților cu dublă cetățenie franceză)
✔️Au finalizat un doctorat în România
NB: Această cerere de propuneri este deschisă tuturor domeniilor de cercetare.

Cum se postulează ?

Candidaţii trebuie să constituie un dosar care va conţine următoarele documente :
✔️Formularul de candidatură completat şi semnat (a se vedea mai jos) :Formulaire_candidature_PostDoctorat_2023

✔️Un proiect de cercetare (1-3 pagini)
✔️O copie a unui act de identitate (pașaport sau carte de identitate)
✔️O scrisoarea de motivaţie în franceză (prezentarea subiectului de cercetare şi pertinenţa unei cotutele cu Franţa)
✔️Un CV în limba franceză
✔️Copia diplomei de Doctorat
✔️Foi matricole corespunzătoare tuturor anilor de studii de master
✔️O scrisoare de accept din partea structurii de cercetare din Franța
✔️Programul provizoriu de mobilitate începând cu 1 septembrie 2023

NB : Fără a fi obligatoriu, un certificat lingvistic de cunoaştere a limbii franceze, de nivel B2 sau superior (DELF sau TCF) va consitutui un avantaj. Nivelul de cunoaştere a limbii franceze de către candidaţii preselecţionaţi va fi evaluat cu ocazia interviului de selecţie finală.

Candidaturile trebuie transmise prin e-mail la adresa : bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr

Înainte de a completa dosarul de candidatură, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul practic și nota explicativă, pe care le puteți găsi mai jos :