Formare profesională

Dummy
iulie 22, 2021

Învățământ profesional

De la semnarea în 2017 a decretelor care reglementează implementarea învățământului dual în România, IFR dezvoltă cooperarea cu instituțiile de învățământ profesional. În acest demers Institutul este sprijinit de către un Expert Tehnic Internațional (ETI) din partea Franței și a Expertise France, care își desfășoară activitatea la Ministerul Educației din România. Acțiunile puse în aplicare privesc toate domeniile și în mod particular organizarea și gestionarea relației dintre formările în instituțiile de învățământ și întreprinderi. Astfel, din 2019, IFR organizează împreună cu FIHR (Federația Industriei Hoteliere din România) „Întâlnirile franco-române ale turismului”. Acestea au ca scop facilitarea dialogului dintre cele două țări pe tema bunelor practici în formarea profesională. Cea dea 11-a întâlnire, intitulată „Turismul cultural : meserii și formări” va avea loc pe 9 și 10 iulie la Timișoara. Pe lângă organizatori, aceste evenimente mobilizează Ministerul Educației din România, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), colectivitățile locale, instituțiile de învățământ secundar și superior. Fiecare acțiune abordează o temă specifică, printre care: „turismul viticol și amenajarea teritoriului”, „turismul termal”, „turismul balnear”, „turismul montan” etc.