Învățământ preuniversitar

Dummy
iulie 22, 2021

Învățământ primar

IFR a conceput o metodă de predare destinată profesorilor și elevilor din clasele primare intitulată, „Je découvre le français” – Mon premier cahier d’activités en français. Manualul oferă profesorilor o colecție de activități ludice și creative destinate descoperirii și învățării limbii franceze de către elevii care pornesc în această aventură intelectuală. Alcătuit în conformitate cu cerințele programei școlare românești pentru limba franceză la clasa pregătitoare, caietul cuprinde exerciții de înțelegere și de exprimare orală corespunzătoare nivelului A1-1 din Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi. Prin structura sa atractivă, „Je découvre le français” își propune să stârnească celor mici dorința de învățare, de explorare, de joacă, și bineînțeles, de exprimare în limba franceză.

Însoțit de un ghid pedagogic, caietul este un instrument complet ce oferă activități complexe și adaptate vârstei și ritmului de dezvoltare al elevilor, în acord cu recomandările curricumului școlar.

Numeroși profesori din toată țara au beneficiat de formări care le-au facilitat însușirea acestei metode. Atenția noastră se îndreaptă mai ales către elevii/studenții din cadrul proiectelor destinate liceelor pedagogice.

În fiecare an organizăm o serie de acțiuni de amploare, precum Festivalul de literatură pentru copii de la Sibiu, la care participă mii de elevi și a cărui a șasea ediție a avut loc în 2021, și Zilele „CDI”, care permite profesorilor și responsabililor de structuri educative să promoveze literatura pentru copii și să dezvolte competențe digitale. De altfel, de la lansarea Sezonului Franța-România din 2019, și a proiectului „2020, anul benzii desenate”, au fost organizate zeci de evenimente în domeniul benzii desenate. Aceste acțiuni continuă în prezent, vor fi promovate în anii următori și au menirea de a deveni o parte firească din activitatea cadrelor didactice, fie că predau sau nu limbi străine.

Învățământ secundar

Acțiunile destinate instituțiilor de învățământ secundar reprezintă exclusiv formări care se pot desfășura on-line sau cu prezență fizică, în Franța și în România. Acestea vizează atât formarea pedagogică și didactică, cât și deschiderea culturală. Ele sunt organizate fie direct de către IFR, fie în cadrul unor parteneriate precum cel cu CREFECO din Sofia (Centrul Regional Francofon pentru Europa Centrală și Orientală). Formatorii sunt experți din instituții franceze, ca France éducation international (FEI) sau CAVILAM-Alliance française din Vichy.

Printre altele, liceele din România sunt foarte implicate în promovarea limbii franceze și a culturilor francofone și participă activ la toate evenimentele organizate în cadrul parteneriatelor instituționale.