Limba franceză

Dummy
iulie 20, 2021

Obiectivul departamentului educativ și lingvistic al IFR este promovarea studiului și a învățării limbii franceze. Alături de partenerii săi români, acest departament dezvoltă activități legate de sistemul educativ și formarea profesorilor și oferă sprijin învățământului profesional.  

Favorizează: 
– schimburile între școli și mobilitatea la nivel pre-universitar,  
– dezvoltarea unui mediu francofon școlar prin manifestări diverse (concursuri, conferințe, expoziții, ateliere etc.). 

Din structura sa face parte și un centru de limbi care eliberează atestate lingvistice acreditate de autoritățile franceze.  

Cooperare educativă