Master

iulie 28, 2021

În fiecare an, Ambasada Franței și Institutul Francez din România lansează competiția de selecție a candidaturilor pentru obținerea unei burse de master sau doctorat destinată studenților români care doresc să își continue studiile în Franța. 

Acest apel este deschis pentru candidații la nivel de masterat până la 3 martie 2023.

Avantajele bursei guvernamentale de Master:

✔️Bursa propriu-zisă, în valoare de 860 euro/lună
✔️Asigurare socială și răspundere civilă
✔️Posibilitate de cazare în campusul universitar, în funcție de locurile disponibile
✔️Primirea şi consilierea pe toată durata sejurului de studii de către Campus Franţa

NB : Durata bursei guvernamentale la nivel de Master este de 10 luni.

Cerințe de eligibilitate :

Candidații trebuie:
✔️Să aibă cetățenie română (bursa nu este deschisă candidaților cu dublă cetățenie franceză)
✔️Să aibă validaţi trei sau patru ani de studii superioare (nivel Licenţă sau Master 1) sau să urmeze în prezent anul trei de Licenţă sau Master 1
✔️Să fi depus o cerere la una sau mai multe universități franceze la alegerea sa. Dovada unui prim contact cu un îndrumător de master în Franța va fi foarte apreciată (schimb de e-mailuri etc.).

Ambasada Franței nu intervine în niciun fel în căutarea de stagii de formare pentru candidați.

Cum candidați ?

Candidaţii trebuie să constituie un dosar care va conţine următoarele documente :
✔️Formularul de candidatură completat şi semnat (a se vedea mai jos) Formulaire_candidature_Master_2023

✔️O copie a unui act de identitate (pașaport sau carte de identitate)
✔️O scrisoarea de motivaţie în franceză prezentarea proiectului de studiu)
✔️Un CV în limba franceză
✔️O scrisoare de recomandare (opțional)
✔️Copia diplomei de bacalaureat
✔️Copii ale diplomelor academice obţinute (în absenţa diplomei, va fi acceptată o adeverinţă care atestă obţinerea diplomei)
✔️Foi matricole corespunzătoare tuturor anilor de studii dupa bacalaureat

NB : Fără a fi obligatoriu, un certificat lingvistic de cunoaştere a limbii franceze, de nivel B2 sau superior (DELF sau TCF) va consitutui un avantaj. Nivelul de cunoaştere a limbii franceze de către candidaţii preselecţionaţi va fi evaluat cu ocazia interviului de selecţie finală.

Candidaturile trebuie transmise prin e-mail la adresa : bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr

Înainte de a completa dosarul de candidatură pentru oricare dintre bursele de Master, Doctorat sau Podtdoctorat, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul practic și nota explicativă, pe care le puteți găsi mai jos :