Master

Dummy
iulie 28, 2021

În fiecare an, în perioada decembrie-martie, Ambasada Franței și Institutul Francez din România lansează competiția de selecție a candidaturilor pentru obținerea unei burse de master sau doctorat destinată studenților români care doresc să își continue studiile în Franța.

Avantajele bursei guvernamentale de Master:

-  Bursa propriu-zisă, în valoare de 700 euro/lună
-  Taxe de înscriere universitară de până în 5 000 euro
-  Asigurare socială și răspundere civilă
-  Posibilitate de cazare în campusul universitar, în funcție de locurile disponibile
-  Primirea şi consilierea pe toată durata sejurului de studii de către Campus Franţa

NB : Durata bursei guvernamentale la nivel de Master este de 10 luni.

Cerințe de eligibilitate :

Candidații trebuie:
-  Să aibă cetățenie română
-  Să aibă validaţi trei sau patru ani de studii superioare (nivel Licenţă sau Master 1) sau să urmeze în prezent anul trei de Licenţă sau Master 1
-  Să fi depus o cerere la una sau mai multe universități franceze la alegerea sa.

Ambasada Franței nu intervine în niciun fel în căutarea de stagii de formare pentru candidați.

Cum se postulează ?

Candidaţii trebuie să constituie un dosar care va conţine următoarele documente :


• Formularul de candidatură completat şi semnat (a se vedea mai jos) :

• O copie a unui act de identitate (pașaport sau carte de identitate)
• O scrisoarea de motivaţie în franceză prezentarea proiectului de studiu)
• Un CV în limba franceză
• O scrisoare de recomandare (opțional)
• Copia diplomei de bacalaureat
• Copii ale diplomelor academice obţinute (în absenţa diplomei, va fi acceptată o adeverinţă care atestă obţinerea diplomei)
• Foi matricole corespunzătoare tuturor anilor de studii dupa bacalaureat

NB : Fără a fi obligatoriu, un certificat lingvistic de cunoaştere a limbii franceze, de
nivel B2 sau superior (DELF sau TCF) va consitutui un avantaj. Nivelul de cunoaştere a limbii franceze de către candidaţi preselecţionaţi va fi evaluat cu ocazia interviului de selecţie finală.

Candidaturile trebuie transmise prin e-mail la adresa : bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr

Înainte de a completa dosarul de candidatură, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul practic și nota explicativă, pe care le puteți găsi mai jos :