Apel la proiecte artistice pentru 2022

Condiții și criterii de eligibilitate

Acest apel la proiecte se adresează artiștilor indiferent de naționalitate, care activează în următoarele domenii: arte plastice, instalații artistice și performance-uri, design (inclusiv modă), fotografie, arhitectură, video și multimedia, cinematografie.
Candidații pot concura individual sau colectiv. Dacă doresc, artiștii își vor putea vinde propriile lucrări prin intermediul expoziției.
Expozițiile care vor trata tematici prioritare pentru Institutul Francez, precum ecologia, dezvoltarea durabilă, egalitatea de gen sau incluziunea socială vor fi privilegiate.

Selecția

Selecția se va realiza în baza unui dosar, în funcție de următoarele criterii:
– calitatea proiectului artistic
– parcursul profesional al artistului
– adaptarea la spațiul expozițional

Durata expozițiilor

Durata expozițiilor în La Cave variază între 10 zile și o lună.
Programul de vizitare este de luni până vineri între orele 10 și 17. 

Modalități financiare

  • Institutul Francez suportă costurile legate de comunicarea expoziției (afișe și comunicarea online prin site-ul Institutului, newsletter și rețelele noastre de socializare, Facebook şi Instagram).
  • Institutul Francez suportă costurile legate de organizarea vernisajului.
  • Dacă este vorba de lucrări voluminoase sau grele, care necesită transport național sau internațional, vă rugăm să ne semnalați acest aspect în momentul depunerii candidaturii.
  • Institutul Francez asistă artistul în instalarea expoziției în La Cave.
  • Institutul Francez nu acoperă onorarii sau costuri de producere a lucrărilor.
  • Institutul Francez nu acoperă costuri legate de transportul sau cazarea artiștilor. 

Dosar de candidatură

Dosarele trebuie redactate în franceză, română sau engleză.

Dosarul de candidatură este compus din:

  • o scrisoare de intenție de maxim o pagină
  • fotografii sau imagini video ale lucrărilor care vor fi expuse sau un fragment al performance-ului, etc
  • un portofoliu
  • un CV al artiștilor candidați, cu menționarea datelor de contact 

Acest dosar trebuie trimis până în 9 ianuarie 2022 (miezul nopții)

      Institutul Francez Cluj-Napoca
      str. I.I.C. Brătianu, nr. 22, 400079, CP 1126 Cluj-Napoca, România

Cea mai originală expoziţie va beneficia de un premiu de 1500 lei acordat de Institutul Francez din România la Cluj-Napoca în vederea susţinerii şi promovării tinerei creaţii locale.

Dosarele nu vor fi restituite decât la cererea explicită a artistului.
Rezultatul apelului la proiecte va fi publicat cel târziu în 31 ianuarie 2022.