Un metru de lumină

Expoziție de Teodor Buruiană

Curator: Xenia Tinca

8–23 iunie 2023 | La Cave | Institutul Francez Cluj-Napoca | str. Brătianu 22
Vernisaj: 8 iunie, ora 18
Program de vizitare: luni–vineri, 10–17

Spațiul și lumina sunt două coordonate fundamentale ale cadrului vieții umane: mai mult sau mai puțin conștienți de existența și influența lor, le folosim pragmatic și simbolic tot timpul și le așezăm în relație: pînă la urmă, cea mai precisă formă de măsurare a distanțelor implică utilizarea vitezei luminii ca reper prezumtiv constant. Lucrările lui Teodor Buruiană din expoziția „Un metru de lumină” pun în legătură lumina și forma cu dimensiunea relațională a vieții, sugerând, vizual spectaculos, conexiunile dintre identitatea intimă și modelarea socială a acesteia. Sculpturile sale folosesc metalul și neonul pentru a transforma atât propriul sine, cât și persoanele apropiate în siluete luminoase, în același timp aparent fantomatice, acut prezente și idiosincratic, deși vag personalizate. Pe de altă parte, instalația interactivă din „Un metru de lumină” invită vizitatorii la interacțiune socială propriu-zisă și îi determină să reflecteze asupra valorilor asumate de fiecare dintre ei, într-o manieră ludică, dar flexibil ghidată de lucrarea de artă însăși, care devine astfel echivalent vizual al unei parabole cu înțeles universal.
Xenia Tinca

  Teodor Buruiană este absolvent de licență la specializarea Arte textile – Design Textil și în prezent student masterand în anul II la specializarea Sculptură din cadrul Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca.
Pentru Teodor, publicul joacă un dublu rol în creațiile sale, acela de inspirație și totodată de participant la actul artistic. Astfel, lucrările sale sunt inspirate de oameni, de nevoile și reacțiile pe care aceștia le au în diverse situații.
Proiectele dezvoltate  cuprind două mari obiective în domeniul de cercetare pe care Teodor îl urmează – documentarea și utilizarea de tehnici noi cu scopul final de a exista interacțiune între public și subiectul propus.
Mediul complex al artei de tip instalație, spune Teodor, „Îmi oferă libertatea de a transmite trăiri și sentimente unice privitorului, prin jocul volumetric și elementele de compunere a spațiului. În procesul artistic, caut să documentez reacțiile oamenilor la diverși stimuli. Folosindu-mă de sunete, culori, mișcare, efecte vizuale, materiale sau acțiuni involuntare, urmăresc o mai bună înțelegere a contextelor sociale, pentru transpuneri cât mai relevante pentru public.”