T3XT1L

T3XT1L

4–17 martie 2020

Institutul Francez din Cluj-Napoca deschide Luna Francofoniei cu o expoziţie alb-negru ce explorează, în cheie contemporană, un material ancestral: lâna. Comună și abundentă ca materie primă, lâna devine preţioasă și rafinată odată prelucrată. Prin lucrările lor de mari dimensiuni. studenţi şi absolvenţi ai secţiei de Arte textile – Design textil din cadrul Universităţii de Artă și Design din Cluj-Napoca atrag atenţia asupra lânii ca obiect artistic. Expoziţia pune în valoare versatilitatea lânii, abordând noţiunea de amprentă, fie că e vorba de o amprentă umană, vegetală sau tehnologică.
Creaţiile au fost realizate în cadrul atelierelor universităţii, sub îndrumarea cadrelor didactice: prof. univ. dr. Liliana Moraru, conf. univ. dr. Anca Pintilie, lect. univ. dr. Livia Petrescu, asist. univ. drd. Axenia Roşca, laborant universitar Vlad Bulgăr.

Proiect #LaCave2020 – realizat cu sprijinul generos al companiei Distral.