Programul IFP – Ajutor acordat de către Institutul Francez din Paris

Programul de sprijin pentru publicare IFP este un ajutor financiar, parțial sau total, acordat editorilor români pentru a susține traducerea de opere publicate inițial în limba franceză.
De 25 de ani, programele de sprijin pentru publicare au contribuit la publicarea a peste 20.000 de opere ale autorilor francezi și francofoni în 75 de țări. Programul IFP este un ajutor acordat de către Institutul francez din Paris.

Câte proiecte?

În Romania, IFP poate acorda până la 15 subvenții pe sesiune. Fiecare editor poate depune câte candidaturi dorește.

Pentru ce tip de operă?

Toate genurile sunt eligibile, cu excepția manualelor școlare și a cărților practice . Reeditările, cărțile din domeniul public sau operele care beneficiază deja de un ajutor exterior nu vor intra în program.
În 2021 sunt privilegiate banda desenată și literatura pentru copii.

Criterii de eligibilitate?

Sunt eligibile toate operele de calitate publicate de un editor în limba franceză. Titlurile contemporane a căror traducere este relevantă pentru piața românească vor beneficia de o atenție specială.
Atenție, ajutorul este plătit direct editorului francez. Astfel, operele deja traduse sau pentru care drepturile au fost deja achiziționate de editorul român nu sunt eligibile.

Cum să beneficiezi?

Completați un dosar de candidatură constituit dintr-un formular, buget detaliat și o convenție.

Când se depune dosarul?

  • 2021 – 16 iunie – 6 august
  • 2022 – februarie și august

Cine alege?

O comisie de profesioniști din domeniul cărții (reprezentanți ai editurilor, ai Centrului National al Cărții, ai Ministerului Culturii, ai Institutului francez… etc). Rezultatele sunt comunicate în termen de două luni de la data limită de depunere a candidaturilor.

Alte tipuri de ajutor

 CNL sprijină financiar editorii și traducătorii.

Contact

📧 roxanne.verron@institutfrancais.ro