Termeni și condiții

Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Respectarea legilor:

Site-ul institutfrancais.ro respectă viața privată a utilizatorului și se conformează cu strictețe legilor în vigoare privind protecția vieții private și a libertății individuale. Nicio informație personală nu este colectată fără știrea dumneavoastră. Nicio informație personală nu este cedată unei terțe părți, adrese de e-mail sau alte informații personale care se adresează acestui site nu fac obiectul niciunei exploatări și sunt reținute doar pe durata necesară prelucrării lor.

Drepturile utilizatorilor: dreptul de acces și de rectificare

În conformitate cu Legea nr 78-17 din 6 ianuarie 1978 cu privire la informatică, fișiere și libertăți, utilizatorii au dreptul de a accesa, modifica, corecta și de a șterge datele care îi privesc. Acest drept este exercitat prin e-mail la institutfrancais.ro sau prin poștă, cu dovada identității, la următoarea adresă: institutfrancais.ro

Drepturile de autor și drepturile de reproducere a conținutului postat

Toate elementele care figurează pe site-ul institutfrancais.ro (texte, desene, programe, fotografii, nume, logo-uri etc.), sunt protejate de prevederile legii proprietății intelectuale și ale legii drepturilor de autor.

În conformitate cu legea proprietății intelectuale, orice reproducere, modificare, adaptare, distribuire și/sau traducere a oricărui element al site-ului institutfrancais.ro, integral sau parțial, în orice format (electronic, hârtie etc.), este interzisă fără acordul expres al Institutului francez.

Drepturile de reproducere a documentelor publice sau oficiale:

În conformitate cu dreptul public de proprietate intelectuală, documentele oficiale sunt liber reutilizabile:

  • discursuri, kituri de presă și comunicate
  • circulare, orientări și alte documente de reglementare

Reutilizarea non-comercială, inclusiv predarea, este autorizată cu condiția să respecte integritatea informațiilor și să nu modifice nici sensul, nici întinderea sau aplicarea și precizează originea și data publicării.

Informațiile nu pot fi folosite în scopuri comerciale sau promoționale, fără autorizarea expresă și obținerea unei licențe de reutilizare a informațiilor publice.

Este considerată refolosire în scopuri comerciale sau promoționale dezvoltarea, folosind informații publice, a unui produs sau a unui serviciu care urmează să fie pus la dispoziția unor terțe părți, gratuit sau solicitând onorariu.

Cerere de autorizare a reproducerii conținuturilor

Solicitările de autorizare vor fi adresate: institutfrancais.ro

Cererea trebuie să specifice conținutul dorit și publicația sau site-ul în cazul în care acesta va apărea. După autorizare, reproducerea conținutului trebuie să respecte următoarele principii:

  • distribuirea gratuită;
  • respectarea integrității documentelor reproduse (fără modificări sau alterări de orice fel);
  • mențiune obligatorie: „© http://www.institutfrancais.ro – drepturi rezervate”. Această mențiune va fi indicată printr-un link spre conținut.

Clauza de răspundere

Informațiile furnizate pe acest site sunt servicii pentru public. În ciuda atenției acordate în transcrierea documentelor oficiale, în verificarea conținuturilor și a informațiilor, elementele postate nu ar putea, în niciun fel, să pretindă exactitatea și să fie responsabilitatea Institutului Francez din România.