Condiții generale de vânzare cursuri și examene

Dummy
ianuarie 12, 2023

PUBLIC VIZAT: COPII,  ADOLESCENȚI ȘI ADULȚI

RITM : ONLINE ȘI LA SEDIU

TIP DE CURS: COLECTIV, PARTICULAR, ÎN AUTONOMIE ȘI EXAMENE

Reînscriere

Reȋnscrierea la modulul superior se efectueză sub rezerva reuşitei la testul de final de modul la care aṭi fost înscris și a prezenței la curs de minim 75%.

Transferuri, anulări de cursuri

Orarul pentru care aţi optat este definitiv. Atunci când programul dvs. nu concordă cu orarul ales iniţial şi doriţi să schimbaţi grupa, este necesar să anunţaţi Serviciul de Înscrieri. Cererile de schimbare a grupei sunt accceptate doar în limita locurilor libere. Institutul Francez îşi rezervă dreptul de a desemna sau schimba profesorul, în funcţie de necesităţile instituţiei, şi de a anula un curs dacă nu se întruneşte numărul minim de 6 cursanţi. În acest ultim caz, procedura de rambursare durează aproximativ trei săptămâni. Pentru o grupă, media de înscrieri este de 12 cursanţi, dar efectivul poate să ajungă până la 15, pentru orarele cele mai solicitate.

Rambursări

Suma plătită nu este rambursabilă după începerea cursului. Excepție fac situațiile de întrerupere a cursurilor din constrângeri administrative și de organizare internǎ, la decizia Direcției de Cursuri. În acest caz, procedura de rambursare durează aproximativ trei săptămâni.

În cazul în care un tarif intreg a fost platit în locul unui tarif redus, diferența nu se va putea rambursa. Clientul ia cunoștință de condițiile generale de vânzare și acceptă termenii și condițiile.

Reduceri

Un cursant beneficiază de reducere dacă a fost înscris la ultima sesiune.

Reducerea este valabilǎ și în cazul înscrierii la cursuri a copiilor din aceeași familie, frați și surori, reducerea se va aplica celui de-al doilea înscris.

O reducere se aplică și studenţilor, pe baza carnetului de student vizat la zi.

O reducere va fi de asemenea aplicată pentru cursantii înscriși care doresc să pariticipe la cluburile de vacanță. Tariful pentru simulările de examen DELF și pentru atelierele de conversație este fix, pentru acest produs nu se aplică reducere.

Pentru atelierele de conversație și cursurile individuale, o reducere va putea fi aplicată începând cu cea de-a patra ședință rezervată și plătită integral. O reducere va fi, de asemenea, propusă pentru atelierul de pregătire DELF-DALF și un examen DELF sau DALF care au fost cumpărate în același timp – 2 produse cumpărate și plătite în același timp.

Un cursant beneficiază de o reducere la cluburile de vacanță în momentul în care s-a înscris la 2 cluburi care se succed și cu plata integrală, în măsura în care și institutul propune mai multe cluburi.

Materiale pedagogice  

Materialele pedagogice sunt incluse în tariful achitat la înscriere, prin material pedagogic se înțelege cartea și caietul /metoda de curs pe nivel specifică cursantului.

Materialele acoperă modulele corespunzătoare unui nivel lingvistic complet (respectiv A1, A2, B1 şi B2). Solicitarea unui nou set de materiale pedagogice pentru un modul din cadrul aceluiaşi nivel se poate face o singură dată, iar cursantul va achita contravaloarea de 160 RON.

Manualele pot fi recuperate de la sediul Institutului Francez, comunicarea de recuperare a acestora se va face prin mail.

Pentru cursul FRANCEZA 24 din 24 nu există materiale pedagogice în format fizic, resursele pedagogice sunt disponibile online prin accesul la platforma digitală care este activat înainte de începerea sesiunii.

Organizare

Pentru o bună desfăşurare a cursurilor, sunteţi rugaţi să fiţi punctuali şi să închideţi telefoanele mobile pe durata lecţiei.

Totodata, pentru o bună interacțiune și o mai bună învățare a limbii, în timpul cursurilor care se desfășoară online profesorii noștrii trebuie să-i vadă pe cursanti și să poată interacționa cu aceștia. Asadar, vă rugăm să porniți camera și microfonul în timpul activității online respectand orarele comunicate.

În situaţia în care nu porniti camera pentru a participa, veti fi considerat absent la activitatea respectivă. Dacă întâmpinați dificultăți tehnice, vă rugăm să le semnalați la începerea cursului.

Ȋn cazul cursurilor pentru copii și adolescenți, aceștia sunt sub responsabilitatea profesorului strict pe durata cursului.

În cazul în care situația sanitară impune suspendarea temporară a clasei/ claselor care se desfășoară la sediul nostru, cursurile vor continua la distanță, via Zoom.

Coordonarea pedagogică

Dacă întâmpinaţi dificultăţi în învăţarea limbii franceze/ române, vă puteţi adresa Serviciului de Coordonare Pedagogică pentru orientare pedagogică personalizată, iar în cazul în care se vor propune sedințe de curs suplimentare, acestea vor fi contra-cost.

În cazul în care întâlniți dificultăți atât cu materialele pedagogice, cu metoda de predare a profesorului puteti discuta direct cu Serviciul de Coordonare Pedagogica la adresa urmatoare : contact.timisoara@institutfrancais.ro.

Înscrierea la Mediatecă

Accesul la Mediateca Institutului Francez este gratuit în timpul sesiunii de cursuri pentru care v-aţi înscris.

În acest sens, vǎ invitǎm sǎ vǎ prezentaţi la mediatecă cu un act de identitate.

Pe durata desfășurării cursului aveți acces gratuit la mediateca digitală a Institutului Francez, Culturethèque, care este accesibilă de pe calculatorul dumneavoastră sau de pe tabletă și telefoane mobile de oriunde din România (puteți  să vă înscrieți online, doar după primul curs pe www.culturetheque.com).

Înscrierea online

Este posibilă înscrierea la cursuri și examene direct pe site-ul Institutului francez din România. Prin înscrierea on-line cursantul se angajează să transmită informații și coordonate personale exacte.

Evaluarea nivelului limbii franceze se va face pe baza descriptivilor direct pe site sau pe baza unui test de nivel. După participarea la primul curs există posibilitatea de a schimba nivelul de limba franceză  (o singura cerere va fi acceptată).

Adeverința

La sfârșitul fiecarui modul o adeverință de participare va fi eliberată pe bază de cerere, în cazul în care condițiile de reușită au fost respectate – a se vedea paragraful Reînscriere.