Examene DELF Prim

Institutul Francez din România deţine aprobarea Ministerului Educației Naționale din Franţa pentru organizarea examenelor DELF și DALF: este un centru oficial de examen.

Diploma oficială DELF este eliberată de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză. Diplomele sunt recunoscute la nivel internaţional și au valabilitate nelimitată.

DELF pentru copii (7-11 ani) se numește DELF Prim.

DELF Prim reprezintă primul contact al copilului cu un examen internaţional şi o stimulare pozitivă pentru dobândirea și îmbogăţirea  cunoştinţelor de limbă franceză. Astfel, el se va obișnui cu pregătirea pentru susținerea examenelor pentru diferitele niveluri DELF.

Există 3 diplome care permit validarea primelor 3 niveluri ale Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi: DELF A1.1, DELF A1, DELF A2.

Pentru a înțelege mai bine diferențele dintre niveluri, puteți consulta fișa PDF.

Examenele DELF constau într-o serie de teste pentru a evalua diferite abilități: înțelegere orală, înțelegere scrisă, producție scrisă și producție orală.

Probele scrise (înțelegerea orală, înțelegerea scrisă, producția scrisă) sunt evaluate de către profesori evaluatori care au urmat o pregătire oficială și obligatorie. Proba orală (producția orală), la fel ca și în cazul probelor scrise, este evaluată de o pereche de examinatori care au urmat o pregătire oficială și obligatorie.

Calendarul sesiunilor și prețurile sunt stabilite pentru România (vezi mai jos); sunt deci identice în toate centrele de examinare.

În 2023, au loc 2 sesiuni DELF pentru copii.

Institutul Francez din România oferă un tarif preferenţial pentru toţi elevii înscrişi în sistemul de învăţământ din România.

France Éducation international este instituția franceză responsabilă cu proiectarea și distribuirea examenelor DELF și DALF pentru Ministerul Educației Naționale. Consultați site-ul France Éducation international pentru a afla mai multe despre examene:


Sesiuni 2023ÎnscrieriAfișarea rezultatelor
1 aprilie05 decembrie 2022 – 20 ianuarie 20237 aprilie
10 Iunie06 – 24 martie30 iunie

ExamenTarif normalTarif redus pentru elevi
DELF PRIM A1.1205 lei165 lei
DELF A1 PRIM275 lei220 lei
DELF A2 PRIM400 lei320 lei

*

Vă invităm să consultaţi Regulamentul.

📌Vă puteţi antrena profitând de resursele online:

📣 Diplomele din sesiunile precedente pot fi ridicate* de la Institutul Francez din România la Timișoara, de luni până joi, în intervalul orar 12:00-18:30.
 *Vă rugăm să prezentaṭi la intrare un act de identitate al candidatului.