Olivia-Ioana Costaș – transmisiuni poetice

Lansarea cărții de poezii Ce am iubit la Alina este cum se spală pe dinți și alte născociri și a cărții de cercetare literară Apollinaire ou la flânerie esthétique 
Prezintă Simona Jișa și Alexandru Jurcan

15 noiembrie ora 17.00  | Mediateca Ioana Costaș, Institutul Francez Cluj-Napoca, str. I.I.C. Brătianu 22

Institutul Francez din România la Cluj-Napoca are plăcerea de a vă invita la lansarea a două cărți scrise de Olivia-Ioana Costaș, directoare delegată a Institutului Francez la Cluj în perioada 2019–2022.
La mai mult de un an de la trecerea sa în neființă, aducem un omagiu personalității luminoase și creative care a fost Olivia-Ioana Costaș, în mediateca ce îi poartă numele.

     Olivia-Ioana Costaș, Apollinaire ou la flânerie esthétique.
Ediție îngrijită de Simona Jișa
Ed. Casa Cărții de Știință, colecția „Romanul francez actual”, 2023

Cercetarea întreprinsă de Olivia-Ioana Costaș este foarte bine documentată, autoarea „plimbându-se”, cu eleganță, de la un text la altul, literar sau nonliterar, pentru a susține o reconfigurare a imaginii lui Apollinaire; ea țese o rețea credibilă de fire comune care îl caracterizează pe omul și scriitorul Apollinaire. (Simona Jișa)
Cu un efort analitic plin de finețe și sensibilitate, cercetătoarea trasează rețele de interpretare printr-o operă proteiformă care nu încetează să încânte și să intrige. Explorează teritorii complexe și delicate precum erudiția, colajul și hibridizarea genurilor literare și […] evidențiază marea libertate a lui Apollinaire, curiozitatea sa, formele ubicuității sale și poetica sa de trecere. (Laurence Campa)

     Olivia-Ioana Costaș, Ce am iubit la Alina este cum se spală pe dinți și alte născociri
Poezie
Ed. Casa Cărții de Știință, 2023

Poemele incluse în acest volum, redactate într-o manieră unică și autentică, sunt rodul unei munci susținute pe parcursul mai multor ani, în momente diferite din viața autoarei, și aduc în fața cititorului o lume pe cât de familiară pe alocuri, pe atât de inedită și insolită, dar cu care ne putem, o bună parte dintre noi, identifica cu siguranță.
Una dintre ultimele dorințe ale Ioanei a fost publicarea acestui volum, pentru ca lumea să poată cunoaște și această fațetă a personalității ei artistice. (Sorin Costaș, soțul autoarei)


Olivia-Ioana Costaș (1985–2022) s-a născut la Huedin într-o familie de învățători, Livia și Ioan Bota. A urmat școala și liceul în orașul natal, activând în diferite cercuri artistice pentru tineri. A fost studentă a Facultății de Litere din Cluj-Napoca, urmând mai apoi doctoratul în literatură franceză la Universitatea Paris 4 Sorbonne, încheiat cu teza Apollinaire ou la flânerie esthétique,care vede azi lumina tiparului la editura Casa Cărții de Știință, sub îngrijirea dnei Simona Jișa.
Dragostea sa pentru limba franceză a început de timpuriu și s-a consolidat prin toate activitățile de studiu sau parteneriale, excursiile desfășurate în Franța și mai apoi prin angajarea sa la Institutul Francez din Cluj. Aici a început ca profesor de franceză, apoi asistent mediatecă, responsabil cultural și de comunicare, responsabil de cooperare universitară, iar în septembrie 2019 a fost numită director delegat al Institutului Francez din România la Cluj-Napoca.
În calitate de director, a inițiat și coordonat proiecte culturale și de cooperare remarcabile și a făcut o prioritate din renovarea mediatecii Institutului Francez, inaugurată de Ambasadoarea Franței Laurence Auer în 2021. 
Olivia Ioana Costaș a trăit intens doar 36 de ani, în care a ars cu flacără vie și a fost lumina tuturor celor apropiați prin zâmbetul și energia ei pozitivă.
În septembrie 2022, mediateca Institutului Francez a primit numele Ioanei Costaș și a fost decorată cu o frescă însoțită de un citat din Apollinaire, în memoria tinerei directoare.