IFRo la Timișoara recrutează Responsabil de cursuri și examene (F/B)

Context

Institutul Francez din România (IFRo) la Timișoara recrutează un responsabil de cursuri și examene (F/B) de la 1 septembrie 2024, la sediul nostru situat la Bd. C.D. Loga, 46, 300020, Timișoara.

Aflat sub egida Ministerului Europei și Afacerilor Externe, Institutul Francez din România (IFRo) face parte din rețeaua culturală a Franței în străinătate. Filiala IFRo din Timișoara este responsabilă de promovarea cooperării culturale, lingvistice și academice cu instituțiile și societatea civilă din România. Este una dintre cele trei filiale, alături de cele de la București, Cluj-Napoca și Iași.

Sarcini principale

Subordonat directorului delegat al filialei din Timișoara și Directorului Național de Cursuri și Examene al IFRo, titularul postului va fi responsabil de supervizarea și gestionarea cursurilor, certificărilor și examenelor la filiala Timișoara. Un asistent îl va ajuta pe șef în pregătirea, implementarea și monitorizarea activităților lingvistice din cadrul instituției. În cadrul acestui post, responsabilul cursuri și examene gestionează resursele umane și administrative ale departamentului de cursuri de limbi străine.

Descrierea postului

 • Să participe la implementarea demersului de calitate în cadrul unității și în cadrul cursurilor
 • Să participe la reflecția strategică a instituției alături de directorul național de Cursuri și Examene
 • Să implementeze strategia centrului lingvistic la nivel local, așa cum a fost prezentată de către Directorul Național de Cursuri și Examene
 • Întocmește și monitorizează bugetul departamentului de cursuri și examene Timișoara în colaborare cu Directorul Național de Cursuri și Examene și cu Secretariatul General
 • Monitorizează indicatorii de performanță în vederea atingerii obiectivelor bugetare stabilite de conducere
 • Analizează nevoile și gradul de satisfacție al publicului prin intermediul anchetelor de satisfacție
 • Asigură calitatea relațiilor și comunicării cu publicul (cursanți, familii, companii)
 • Monitorizează concurența, în colaborare cu conducerea națională
 • Abordează un public nou, întreprinderi și instituții
 • Recrutează și menține în funcție profesorii temporari, examinatorii DELF-DALF și orice alți liber profesioniști/ prestatori de servicii independenți necesari pentru derularea activității
 • Întocmirea și gestionarea orarelor profesorilor
 • Evaluarea activității profesorilor și elaborarea de inițiative de formare continuă
 • Punerea în aplicare a planului de formare a cadrelor didactice, în colaborare cu responsabilii pedagogici.
 • Monitorizarea și validarea orelor de lucru ale personalului temporar, în colaborare cu responsabilul contabil
 • Coordonarea echipei administrative (responsabil înscrieri și asistent cursuri)
 • Utilizarea bazei de date Arc-en-ciel pentru înregistrarea cursurilor, a examenelor și a oricărei alte activități legate de departament
 • Elaborarea de programe personalizate pentru cursuri individuale, cursuri în cadrul companiei și cursuri de franceză de specialitate.
 • Organizarea sesiunilor de examinare DELF-DALF în colaborare cu conducerea centrală.
 • Gestionarea rețelei de centre DELF delocalizate atașate biroului din Timișoara și dezvoltarea sesiunilor DELF-DALF în regiune.
 • Organizarea testelor de certificare și a testelor de plasament.
 • Colaborarea cu responsabilii de comunicare în realizarea planurilor de comunicare pentru cursuri și examene
 • Participarea la evenimente de promovare (întâlniri în școli și universități, seminarii, târguri)

Cunoștințe și aptitudini necesare

 • Gestionarea unui departament și a unui buget
 • Coordonarea unei echipe
 • Limba maternă franceză sau cunoașterea limbii franceze la nivel C1 (diploma DALF ar constitui un avantaj)
 • Cunoștințe de bază de limba română ar fi un avantaj
 • Diplomă sau experiență solidă în predarea limbii franceze ca limbă străină
 • Competențe în domeniul IT (suita Office 365, software de gestionare a datelor, platforme de predare LMS)

Calități necesare

 • Simț al responsabilității
 • Spirit de inițiativă
 • Dinamism
 • Abilități de organizare
 • Discreție profesională
 • Capacitatea de a lucra în echipă

Condiții

Este necesar un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește programul de lucru, în funcție de activitatăți.

Contract pe perioadă determinată de un an, începând cu data de 1 septembrie 2024, sub rezerva unei perioade de probă de o lună. Ulterior, candidatului i se poate oferi un contract pe perioadă nedeterminată. Candidații de naționalitate europeană trebuie să poată dovedi că au reședința legală în România (prezentarea unui CNP valabil).

Remunerație: Nivelul 8 în grila de salarizare a Institutului (1471,38 euros – brut).

Cum aplic?

Trimiteți o scrisoare de intenție și un CV în format electronic (doar în format PDF) până la data de 15 iulie 2024, ora 00:00, la adresa recrutement@institutfrancais.ro, specificând în subiect postul vizat (Responsable des cours – Timisoara).
Candidaturile incomplete sau cele primite după data limită nu vor fi luate în considerare.
Doar candidații preselectați vor fi invitați la un interviu.